Kızılcahamam

We Love Ankara ile Kızılcahamam'ı Keşfet

Nüfusu                             : 33.623 kişi
Yüzölçümü                      : 1.785 km2
Rakımı                             : 975 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 83 km

İlk çağlara kadar uzanan uzun tarihi boyunca ilçe sırayla Yabanabat, Çorba isimlerini, en son olarak da Kızılcahamam ismini almıştır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinemeyen ilçenin tarihi, Ankara tarihi ile birlikte incelenir. Bölgede bulunan Hitit çağı eserleri ilçenin Milattan önceki devirlerde kurulduğunu göstermektedir. M.Ö 12. yüzyılda Friglerin, Kirmir Çayı boyunca Yabanabat adını verdikleri kenti kurdukları sanılmaktadır. Bu uygarlığın ardından Lidyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar ve M.Ö. 333 yılında da Makedonya Kralı Büyük İskender’in bölgede egemenlik kurduğu ilçede bulunan kalıntılardan anlaşılmıştır.

Bilinen ilk yerleşim merkezi Demirciören köyü olup, Yabanabat adıyla anılmıştır. 1285 yılı Sal- namesinde “Yabanabat” adıyla anılan yerleşim alanı bugünkü Kızılcahamam ilçesidir. İlçe 1296 yılında Ankara Valisi İzzet Paşa tarafından bu- günkü Pazar beldesine yerleştirilmiştir. İlçenin Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede “Çorba” adıyla anıldığı kayıtlardan ve diğer verilerden anlaşılmaktadır 1926 yılında Ankara Valisi Suphi Bey tarafından bugünkü yerine nakledilmiştir. Toprağının kırmızı renkli oluşu ve bölgedeki kaplıcalardan dolayı Kızılcahamam adı verilmiş olan ilçe günümüze kadar bu adla anıla gelmiştir.

İlçede her yıl Soğuksu Milli Parkı içinde “Soğuk- su Festivali“ düzenlenmektedir. Ekim ve Kasım aylarında ise hayvan kesimi ile canlı hayvan satışlarının yapıldığı “Çorak Panayırı” düzenlenmektedir.

Kızılcahamam maden suyu yönünden zengindir. Kaplıca suları ile de tanınan ilçede Belediye tarafından işletilen büyük ve küçük kaplıca te- sisleri vardır. Kent merkezine 16 km uzaklıkta, Güvem bucağının 2 km batısında Sey Hamamı Kaplıcası yer alır. Bu kaplıcanın şifalı suları romatizma hastalıklarına, eklem ve omurga kireçlenmelerine, dolaşım bozukluklarına, lumbago ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde kullanıl- maktadır.

İl içinde en yoğun orman örtüsüne sahip olan ilçedir. İlçe içinde yer alan Soğuksu Parkı, yoğun bir nüfus barındıran Ankara için bir akciğer görevi üstlenmektedir. İlçe sahip olduğu bu özellikleri ile hem Ankara’dan hem de civar yörelerden gelen insanların dinlendiği, hoşça vakit geçirdiği ender mesire yerlerinden biridir.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık736 10 03736 11 02
Belediye Başkanlığı736 12 10736 30 02
Cumhuriyet Başsavcılığı736 00 47736 19 47
İlçe Emniyet Müdürlüğü736 10 34 
İlçe Kütüphane Müdürlüğü736 10 67736 10 67
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü736 00 55736 00 56
Jandarma Komutanlığı736 10 0973639 84
Sağlık Grup Başkanlığı736 17 33