Pursaklar

We Love Ankara ile Polatlı'yı Keşfet

Nüfusu                              : 119.593 kişi
Yüzölçümü                       : 157 km2
Rakımı                              : 1.700 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 14 km

Pursaklar, Ankara il merkezi ile Çubuk ilçesi arasında yer alan köylerin en eskilerinden birisidir. Pursaklar adının görüldüğü en eski belge, Osmanlı döneminde 1530 yılında hazırlatılan Tapu Tahrir Defteri’dir. Bu defterde yörenin adı “Bursaklar” olarak yer almaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında 2 cilt olarak yayınlanan 438 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde ise iki Busaklar (Pursaklar) kaydı görülür. Bunlardan birisi o tarihte Çubuk ilçesine bağlı bir köydür. Busaklar isminin defterin iki yerinde kayıtlı olması, köyün yarısının tımar, diğer yarısının ise vakıf arazisi olarak ayrılmasından kaynaklanır.

Günümüz Pursaklar ilçesinin eski yerleşim yeri bugün “Eski Köy” ismiyle bilinen yerdir. 1966 yılında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölge, devlet tarafından şimdiki Çoraklık mevkiinde yaptırılan konutlara taşınmıştır. İlçe 21 mahalleden oluşmaktadır ve bir belediye teşkilatı vardır.

Yukarıda bahsedilen kayıtların dışında Pursaklar ilçesi tarihiyle ilgili olarak büyüklerin anlattığı bazı rivayetler vardır. Bir söylenceye göre, Pursaklar ilçesi Çubuk Ovasının kenarında Kavacık Memba Suyu’nın yanında kurulmuş, zamanımızdan 150–200 yıl öncesinde eşkiya baskı ve zulmü yüzünden Eski Köy denilen yere taşınmıştır. 438 No’lu Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’nde Kavacık isimli bir köyün adına rastlanması bu söylencenin doğru olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.

Bugünkü Pursaklar ilçesinin 20. y.y. başlarında 30–40 haneli küçük bir köy olduğu, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşına çok sayıda askerde katkıda bulunduğu ve bu askerlerin büyük çoğunluğunun şehit olduğu bilinmektedir.

Coğrafi yapısı hafif engebeli olan ilçenin arazisi kıraçtır. Esenboğa Havalimanına ulaşımı sağlayan protokol yolunun ilçenin içinden geçmesi ve Ankara çevre otoyolunun yakınında olması nedeniyle stratejik bir konumdadır. İlçede 1 belediye teşkilatı ve 21 mahalle yer alır.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık527 11 11527 43 43
Belediye Başkanlığı328 68 00328 89 45
Emniyet Müdürlüğü527 24 24527 27 34
Halk Eğitim Merkezi527 61 10527 61 10
İlçe Sağlık Müdürlüğü527 58 38328 22 30
Milli Eğitim Müdürlüğü527 57 28527 57 28
Saray Halk Kütüphanesi399 36 72399 36 72