Elmadağ

We Love Ankara ile Elmadağ'ı Keşfet

Nüfusu                              : 43.374 kişi
Yüzölçümü                       : 573 km2
Rakım                               : 1.135 m
Şehir Merkezine Uzaklığı : 41 km

İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak; yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen tarih öncesi çağlara ait eserler, Elmadağ ve çevresinin tarihin bu ilk evrelerinde yaşayan uygarlıklara yurt olduğunu göstermektedir. Yapılan ön araştırmalara göre, yörede önce Frig ve Lidya uygarlıkları M.Ö. 547 yılına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra, Perslerin eline geçen yöre M.Ö. 83 yılına kadar değişik kavimlerin yerleşim merkezi olmuş, bu tarihten sonra da Roma İmparatorluğu’nun yönetimine girmiştir. Bölgede yapılan kazılar sonunda ele geçen eserlerden, Roma uygarlığının bölgede büyük izler bıraktığı anlaşılmaktadır. 1071 yılında Selçuklu orduları ile Roma İmparatorluğu arasında yapılan Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya girmeye başlayan Türkler, 1073 yılından sonra yöreye hakim olmuşlar ve Anadolu’ya yapılan Haçlı Seferlerine karşı büyük bir cesaretle karşı koymuşlardır. Anadolu’ya yapılan Moğol saldırılarından nasibini alan ilçe, Moğol İmparatoru Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu tarafından yakılıp yıkılmıştır.

Hasanoğlan Beldesi: Deniz seviyesinden 1.200 m yükseklikteki İdris dağının eteklerinde kurulan ilçenin eski adının Hasanoğlanı olduğu tarihi belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. Zamanla ismin sonundaki sesli harf düşmesi sonucu adı Hasanoğlan olmuştur. 16. yüzyılda Ankara Liva’sına bağlı olan beldenin Hacı Bayram Veli soyundan Tayyib Baba’nın tımarı olduğu bilinmektedir. Kayıtlarda, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim zamanlarında da bu yerleşim yerinin adına rastlanmaktadır.

Nüfusu 10.585 kişi olan beldede 1953 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. İlçe ile ulaşımı Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri ile yapılmaktadır.

Lalahan Beldesi: Günümüzden 300 sene öncesinden bu yana dağınık kesimlerde yayla düzeninde yaşayan insanların Odabaşı köyünde bir araya gelmeleri ile bugünkü belde ortaya çıkmıştır. Beldenin kuzeyinden Ankara-Kayseri demiryolunun geçmesi ve aynı yerde Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün kurulması sonucu yerleşim birimi Lalahan’a kaydırılmış, adı geçen köyde ise 15–20 hanelik bir nüfus kalmıştır. 1986 yılında Odabaşı Belediyesi olarak kurulan teşkilat da bu değişik sonucu adını Lalahan Belediyesi olarak değiştirmiştir.

Ankara’ya 25 km uzaklıkta olan belde yaklaşık 7.000 kişi civarında bir nüfus barındırmaktadır.

Yeşildere Beldesi: Ankara’nın 35 km doğusunda, Ankara-Samsun karayolundan 7 km içerde, Elmadağ ilçesi ile Hasanoğlan beldesi arasında kurulmuş 2.700 kişi nüfuslu bir yerleşim birimidir. Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan belde 1970 yılında şimdiki bulunduğu yerine taşınmıştır.

İlçenin ekonomik etkinlikleri arasında yer alan halıcılık, el dokuması kilim, heybe ve çanta yapımı, tarihi Selçuklulara kadar uzanan bir kültür birikimini yansıtır. Halıcılık daha çok Tekke Akçaali köylerinde, kilim, heybe ve el dokuma çantalar ise Akçaali, Deliler, Hasanoğlan ve Kayadibi köylerinde varlığını koruyan kültür zenginliklerindendir.

İlçe merkezinde yer alan Kargalı mevkii ve Belediye parkı doğal güzellikleri ile Elmadağ ve çevresinin mesire yeri ihtiyacını karşılar. Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi’nin 698 dönümlük arazisi içinde yer alan koruluklar ise çevrenin doğal güzelliklerine başka bir görünüm kazandırmaktadır.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık863 10 51863 28 68
Belediye Başkanlığı863 06 50863 36 60
Cumhuriyet Başsavcılığı863 10 12863 10 12
Halk Eğitim Merkezi863 10 28863 09 59
İlçe Emniyet Müdürlüğü863 08 91863 08 95
İlçe Kütüphane Müdürlüğü863 25 60 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü863 29 35- 62 45863 07 99
Jandarma Komutanlığı863 10 14863 60 00
Sağlık Grup Başkanlığı86310 31