Akyurt

We Love Ankara ile Akyurt'u Keşfet

Nüfusu                            : 27.201 kişi 
Yüzölçümü                     : 372 km2
Rakım                             : 960 m 
Şehir merkezine uzaklığı: 33 km 

İlçe, İç Anadolu Bölgesi’nin Sakarya ve Kızılırmak büklümleri arasında ve Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Doğuda Kalecik, batıda ve kuzeybatıda Çubuk, güneybatıda Pursaklar, güneyde Altındağ ve güneydoğuda Elmadağ ilçeleri ile çevrilmiştir. Çubuk ovasının güneydoğusunda ve İdris Dağı’nın batısında yer alır. İlçe sınırları içinde en yüksek yer İdris Dağı’nın uzantısı olan Oğlak Kayası olup, denizden yüksekliği 1844 m’dir. İç Anadolu Bölgesi’nin kurak iklim tipinin görüldüğü ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, sert ve yağışlıdır. İlçe ve çevresinde çok büyük bir oranda bozkır ve çok az da olsa fundalık ve ormanlık alan bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde Balıkhisar ve Büğdüz mahallesinin olduğu yerlerde ciddi orman varlığından söz edilmekte ve Ankara Savaşı sırasında Timur Han’ın fillerinin bu ormanlık alanda konakladığından bahsedilmektedir. 

İlçede Paleolitik döneme ait izler mevcuttur. Balıkhisar Mahallesi Höyüktepe mevkii ile elecik Mahallesi Kızıleşik Tümülüsü’ndeki tarihi kalıntılar bunu ispatlar. Akyurt’un EskiTunç Çağı’ndan (M.Ö. 3.000) günümüze kadar yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. 

Akyurt Ankara’dan geçen Kral Yolu’nun, Karadeniz Bölgesine çıkan yol güzergahı üzerindedir. Akyurt, uzunca bir süre Romalıların etkisinde kalmış ve bu dönemden geriye birçok tarihi eser miras kalmıştır. Elecik, Cücük, Balıkhisar ve Büğdüz mahalleleri ile ilçe merkezinde Roma dönemine ait yazıt, sütun ve mimari bloklar bulunmuştur. 

İlçedeki yerleşmelerden Kızık ve Büğdüz isimlerinin 24 Oğuz boyunun isimleri olması bölgenin Oğuz Türkleri tarafından yerleşime açıldığını göstermektedir. İlçe Anadolu Selçukluları döneminde I. Haçlı Seferi’ne maruz kalmıştır. 1101 yılında I. Haçlı Ordusu Ankara’ya girmiş ve şehri tahrip ettikten sonra Ravlı üzerinden Çankırı’ya geçmiştir. 

Bu çevrenin Osmanlı tarihindeki en önemli olayı 1402 yılında yapılan Ankara Savaşıdır. O zamanki adı ile Ravlı halkı Osmanlı devletinin yanında yer almanın yanı sıra, Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Han’a da otağını kurduğu yeri vererek evsahipliği yapmıştır. 

Ravlı adıyla bilinen bu köy, Osmanlı yönetiminde “Çubuk Abad” kazasına bağlı bir yerleşme yeridir. 1463 yılı kayıtlarında Ravlı köyü nüfusu 30 kişi iken, 1571 yılında 47 kişiye, 1844 yılında 94 kişiye, 1927 yılında ise 523 kişiye yükselir. 1928 yılında Ravlı Köyü, 21 köyün bağlı olduğu bucak merkezi olur. 

Ravlı ismi, Reşid-ud’un çizelgesinde Alka Ravlı olarak görülür ve zaman içinde Ravlı olarak telaffuz edilmiştir. Bu çizelgeye göre, “Ravlı” kelimesi “nereye varsa başarı gösterir” anlamına gelmektedir. Oğuz Türkçesi’nde karşılığı Avlu, Evli, Ivli olarak verilmiştir. Bunun ‘yurt” anlamında kullanılması da söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet döneminde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilmesi (İçişleri Bakanlığı 5442–2/C 1961) geçmişten gelen güzel bir geleneğin bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmış; Alka’nın Ak, Ravlı’nın da yurt olması şeklinde yerini bulmuştur. Akyurt, Kurtuluş Savaşında İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Kalecik üzerinden Batı Cephesi’ne cephane sevkiyatında önemli bir geçiş noktası olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Şapka Devrimi’ni gerçekleştirmek üzere 23 Ağustos–1 Eylül 1925 tarihleri arasını kapsayan ve 8 gün süren Kastamonu gezisi sonrası, 01.09.1925 Salı günü saat 13.00–14.00 arası ilçede (o zamanki köy) misafir edildiği bilinmektedir. 

Akyurt’ta 1971 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve 09.05.1990 tarihinde de ilçe statüsü kazanmıştır. O tarihte 6.500 olan nüfus bugün 27.201 nüfusu ile Ankara’nın büyük ilçelerinden biri konumuna gelmiştir. 5216 sayılı kanun ile köy statüsündeki 17 yerleşim yeri mahalle statüsü, üç köy de orman köyü statüsü kazanmıştır. Bu köyler Ahmetadil, Kozayağı ve Uzunlar köyleridir. 

İlçede 1990 yılından sonra büyük sanayi girişimleri gerçekleşmiş ve büyük fabrikaların kurulması ile ilçe bir sanayi merkezi haline gelmiş, sonuç olarak da büyük oranda göç almıştır. Sanayi sektörünün gelişmesinde Ankara Esenboğa Havalimanına ve Ankara-Çankırı-Kastamonu-Sinop devlet yolunun yakın olması etkili olmuştur. 

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık844 14 35844 11 11
Belediye Başkanlığı844 20 22- 844 10 97844 10 10
Cumhuriyet Başsavcılığı844 14 70 
İlçe Emniyet Müdürlüğü844 03 90844 18 675
İlçe Kütüphane Müdürlüğü844 10 25 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü844 18 55844 18 56
Jandarma Komutanlığı844 18 62844 19 00
Sağlık Grup Başkanlığı844 06 55844 18 58