Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)

Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM)

Ankara Üniversitesine ait bir müze

Ortalama İncelemeler

Fotoğraflar

Hakkında

Anatomi Anabilim Dalı’mızda, anatomik örneklerin eğitim ve sergileme amaçlı hazırlanma faaliyetleri; 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Anatomi Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. Aradan geçen 85 yılı aşkın süre içerisinde, çok fazla emek ve zaman harcanarak veteriner anatomi alanında yüzlerce örnek biriktirilmiş fakat bu eserleri muhafaza edecek ve sergileyecek bir tesisin tam olarak oluşturulamaması sebebiyle maalesef büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelmiştir.

Anatomi Anabilim Dalı; hem tarihi hem de bilimsel önem taşıyan hem de eğitim amaçlı olarak kullanılabilecek örneklerin yeniden hazırlanması, var olan kısıtlı eserlerin de zaman içerisinde yok olmasını önlemek amacıyla 2009 yılında yerleşik bir “Veteriner Anatomi Müzesi” kurulması kararını almıştır. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Merih HAZIROĞLU; müzenin kurulması ile ilgili planlamaların yapılması, gerekli tekniklerin öğrenilmesi ve sonrasında da yürütülmesi faaliyetleri için, o dönemde kürsümüz öğretim görevlisi olan Dr. Okan EKİM’i görevlendirmiştir. Anatomik eserlerin hazırlanması ve sergilenmesi ile ilgili modern tekniklerin öğrenilmesi ve anabilim dalımızda altyapısının oluşturulması amacıyla, doğal tarih ve anatomi konularında gelişmiş altyapıya sahip çeşitli ülkelere giderek bu ülkelerdeki üniversiteler ve müzelerde çalışmalarda bulunmuş, müzecilik ve anatomik preparat hazırlama teknikleri konusunda bilimsel becerisini arttırmıştır.

Sonrasında da, modern bir anatomik sergileme tekniği olan ve ayrıca tüm Dünya’da ses getiren “Body Worlds” sergisiyle de topluma tanıtılan “plastinasyon tekniği”nin Ankara Üniversitesi’nde ilk defa rutin olarak hayvanlarda uygulanmasını sağlayan plastinasyon laboratuvarı kurulmuştur. Bunların yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de düzenli olarak kullandığı ve benzersiz eserler üretilen “anatomik preparat hazırlama ünitesi” de oluşturulmuştur. Tüm bu bölümlerde üretilen anatomik örnekler, sergi ve eğitim envanterinin zenginleştirilmesi için en önemli altyapıyı oluşturmaktadır.

Yaklaşık 4 yıl süren hazırlık, eğitim ve kurulum faaliyetlerinin ardından 10 Haziran 2013 tarihinde, Anatomi Anabilim Dalı kuruluşunun 80. yılında, müze resmi olarak açılmış ve tüm halkımızın beğenisine sunulmuştur. Bugün, Ankara Veteriner Anatomi Müzesi kısaca “AVAM”; Doç.Dr. Okan EKİM koordinatörlüğünde, sergi salonu statüsünde hizmete devam etmektedir.

Müzenin bu aşamaya getirilmesinde, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın bizlere olan güveni ve desteği büyük rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı’mız akademik – idari personelinin özverili çalışmaları ve fakültemiz atölyelerinde görev yapan personelimizin eşsiz katkıları da kayda değerdir.

Müzedeki örneklerin hazırlanması, muhafazası ve sergilenmesi faaliyetlerinde görev yapan akademik, idari ve teknik personel, aynı zamanda Anabilim Dalımız’ın kadrosundadır. Müzedeki tüm faaliyetler ve hizmetler, bölüm personelimizin özverili çalışmalarının yanı sıra Fakültemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin verdiği desteklerle, tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir.

Videolar