Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

Ortalama İncelemeler

Hakkında

Kütüphane Hakkında

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanede Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.  Şu anda kütüphanedeki yayınlar Genel Ağ (İnternet) üzerinden taranabilmektedir.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu gibi bir bilim kurumunun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş, Kurumun geçirdiği evrelerle birlikte gelişerek değerlenmiştir.

1929’da kurulan Dil Encümeninin çalışmaları sırasında gerek duyulan kitaplar önceleri Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli kütüphanelerinden, özellikle Talim Terbiye Heyeti Kütüphanesinden, daha sonraları da İstanbul’daki Darülfünun ve Türkiyat Enstitüsü kütüphanelerinden ödünç olarak getirtilmişti. Aynı dönemde Dil Encümeninin çalışmaları için satın aldığı sözlükler ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerle küçük bir kütüphanenin temeli atılmıştır.

Bu kitaplar, 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetine devredilmiş ve 26 Eylül 1932’de toplanan Birinci Kurultaydan sonra Genel Merkez Heyeti bir kütüphane kurulmasına karar vermiştir. Böylece 200-250 kadar kitapla kurulan Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, çalışmalar arttıkça genişletilmiş, çeşitli dillerden eserler, sözlükler, ansiklopediler, genel dil biliminin bütün kollarını kapsayan eserler ve dergiler yabancı ülkelerden getirtilmiştir. Kurumumuzun kurucusu ve koruyucu başkanı Atatürk de Avrupa’da satışa çıkarılan özel koleksiyonların satın alınabilmesi için kendi özel gelirinden yardım sağlamıştır.

Önemli eserler 1945 yılına kadar sadece satın alma yoluyla kütüphaneye girerken, 1945 yılından başlayarak da yabancı kurum ve kütüphanelerle yayın değişimine başlanılmıştır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’nde 46.074 adet kitap, 8711 adet süreli yayın bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde kapalıdır.

Konumu

Atatürk Bulvarı No.: 217  Kavaklıdere/ÇANKAYA

Ulaşım

Sayfamızda bulunan harita bölümündeki ”yol tarifi al” butonuna tıklayarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Fotoğraflar