Türk Hamam Müzesi
Türk Hamam Müzesi
Türk Hamam Müzesi
Türk Hamam Müzesi

Türk Hamam Müzesi

Beypazarı'nda bir müze

Ortalama İncelemeler

Fotoğraflar

Hakkında

Beypazarı Türk Hamam Müzesi, hamam kültürünü belgeleme, sergileme ve geleceğe aktarma düşüncesiyle kurulmuştur. Bir başka deyişle müzede evrensel ve toplumsal hafızada yer etmiş Türk hamam kültürü bir bütün olarak korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır. Türk hamam ve temizlik kültürünü konu alan müze gerek ele aldığı konu, gerekse kullandığı müzecilik teknikleri açısından Türkiye’nin ilk ve tek müzesidir. Müze, hamamların mimari özelliklerini, yıkanırken kullanılan eşyaları sergilemenin yanı sıra törensel hayat içinde hamamların yerini anlatan “kına (gelin) hamamı” sergisi, “hamam anası, hamam babası” ve “külhanbeyi” canlandırmaları ile Türk hamam kültürünü yorumlamaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı ve Yaşayan Müze’nin desteğiyle kurulan müzenin kurucusu, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde “Halkbilimi Müzeciliği” dersleri veren Dr. Sema Demir’dir.

Videolar